|
Latviešu
Valoda: Latviešu
|

Mācības pieaugušajiem “DARBA RESURSU MĀCĪBU CENTRā” Daugavpilī!

apmācību norises VIETAs ADRESE: ​vARŠAVAS IELA 43b, dAUGAVPILS

Profesionālās tālākizglītības programma

iZGLĪTĪBAS PROGRAMMA 

IEGŪSTAMĀ PROFESIONĀLĀ
KVALIFIKĀCIJA

   IEPRIEKŠĒJĀ 
      IZGLĪTĪBA
MĀCĪBU ILGUMS
    (NEDĒĻĀS)
GRUPAS 
LIELUMS
LĪDZMAKSĀJUMS
           5%**
  NORISES LAIKI​
      GrāmatvedībaGrāmatvedis
​3.PKL
     Vidējā 
    izglītība
        78 6-20     61,00 €
2 reizes nedēļā vakaros 18-21
vai
 sestdienā 9-15
* * mācību maksu 95% apmērā sedz ES fondi un valsts, 5% ir strādājošā līdzmaksājums. Nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas.

Pieteikšanās no 22. septembri līdz 22. oktobrim!

Profesionālās pilnveides programmas

    IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAIEPRIEKŠĒJĀ 
IZGLĪTĪBA
MĀCĪBU ILGUMS
    (NEDĒĻĀS)
GRUPAS 
LIELUMS
LĪDZMAKSĀJUMS
           10%*
  NORISES LAIKI​
  Grāmatvedība un nodokļi

Vidējā
izglītība
          20   6-20        40,00 €
 2 reizes nedēļā vakaros 18-21
vai
 sestdienā 9-15

  Grāmatvedība un nodokļi
     (ar priekšzināšanam)
Vidējā 
izglītība
          20    6-20        40,00 €
 2 reizes nedēļā vakaros 18-21
vai
 sestdienā 9-15
* mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums. Nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas.

Pieteikšanās no 22. septembri līdz 22. oktobrim!