+37129107155
Latviešu
Valoda: Latviešu
+37129107155
Apsardzes darbs
Profesionālās pilnveides izglītības programma "Apsardzes darba pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma". 

​Akreditācijas termiņš - līdz 
06.11.2024​.

​​
Programma ietver šādus mācību priekšmetus:
  •     Apsardzes darbības tiesiskais regulējums,
  •     Apsardzes taktika, tehniskās sistēmas un tehniskie līdzekļi
  •     Personu aizturēšanas un speciālo līdzekļu pielietošanas pamati

Kursa ilgums, akadēmiskās stundas – 84.

Valsts nodeva par kvalifikācijas pārbaudījuma kārtošanu un apsardzes sertifikāta izsniegšanu kopsummā ir 60,00 € (40,00 + 20,00).

Pieteikties mācībām

Obligāts
Obligāts
Obligāts
Obligāts

Apsardzes sertifikāta derīguma termiņa pagarināšana bez pārbaudījuma kārtošanas.

Persona, kura vēlas pagarināt apsardzes sertifikāta derīguma termiņu bez pārbaudījuma kārtošanas, ne vēlāk kā mēnesi un ne agrāk par trim mēnešiem pirms apsardzes sertifikāta derīguma termiņa beigām iesniedz Valsts policijā iesniegumu apsardzes sertifikāta derīguma termiņa pagarināšanai bez apsardzes darbinieka kvalifikācijas pārbaudījuma kārtošanas (atbilstoši Ministru kabineta 27.06.2017. noteikumu Nr.380 5.pielikumam).

Apsardzes darbinieka kvalifikācijas pārbaudījums nav jākārto personai:

-   kura apguvusi profesionālās tālākizglītības programmu apsardzes pakalpojumu jomā ​"Personu un īpašuma aizsardzība" un ieguvusi profesionālo kvalifikāciju - 2. profesionālās kvalifikācijas līmenis, Iegūstamā kvalifikācija - Apsargs. 

Akreditācijas termiņš - līdz 06.11.2024​.

​-
   kura apguvusi profesionālās pilnveides izglītības programmu "Apsardzes darba pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma" 84 stundu apjomā vai profesionālās pilnveides izglītības programmu "Apsardzes darbs" (kods: 20P 861 00) 160 stundu apjomā un apsardzes sertifikāta derīguma termiņa laikā apguvusi Ministru kabineta 27.06.2017. noteikumu 6.3. apakšpunktā paredzētos mācību kursus - 80 stundu apjomā vienā vai vairākās mācību tēmās par:

- Fiziskā spēka un speciālo līdzekļu lietošanu apsardzes darbībāProgramma ir sadalīta moduļos:

  • Pašaizsardzības pamati, uzbrukuma atvairīšana, atbrīvošanās no tvērieniem. (Bloki, izvairīšanās, atbrīvošanās no tvērieniem, pretuzbrukums, sitieni un ti pielietošana.) 
  • Aizturēšanas paņēmieni un to pielietošana. (Visi aizturēšanas paņēmieni, kas programmā, un vēl šis tas no manis.) 
  • Speciālo līdzekļu izmantošana likumpārkāpēju aizturēšanā. (Visu speclīdzekļu izmantošana.)  
- Saskarsmes psiholoģiju apsardzes darbībā. 
- Objektu apsardzes īpatnībām. 
- Apsardzes darbības tiesiskā regulējuma aktualitātēm. 
- Apsardzes darbinieka rīcību dažādu veidu apdraudējuma gadījumos. 
- Apsardzes mobilā norīkojuma darba aspektiem. 
- Apsardzes tehniskiem līdzekļiem un apsardzes tehniskām sistēmām.  
- Šaujamieroču izmantošanas un pielietošanas nosacījumiem un kārtību, veicot apsardzes darbību. 
- Ugunsdrošības prasību nodrošināšanu, veicot apsardzes darbību. 
- Cilvēka ārienes pazīmēm un to vārdisko (verbālo) aprakstu.