+37129107155
Latviešu
Valoda: Latviešu
+37129107155
Apsardzes darbs

Pieteikties mācībām

Obligāts
Obligāts
Obligāts
Obligāts
Pēc sekmīgas noslēguma pārbaudījuma nokārtošanas tiek izsniegta apliecība par profesionālās pilnveides izglītību un tālāk ir jānokārto kvalifikācijas parbaudījums Iekšlietu ministrijas Apsardzies darbības kvalifikācijas komisijai. Kvalifikācijas pārbaudījumu kārto Rīgā.

Programma ietver šādus mācību priekšmetus:
  •     Apsardzes darbības tiesiskais regulējums,
  •     Apsardzes taktika,
  •     Tehniskie līdzekļi apsardzē,
  •     Šaujamieroči un speciālie līdzekļi,
  •     Speciālo cīņas paņēmienu  pielietošanas pamati,
  •     Saskarsmes psiholoģija.


Kursa ilgums, akadēmiskās stundas – 160.

Valsts nodeva par kvalifikācijas pārbaudījuma kārtošanu un apsardzes sertifikāta izsniegšanu kopsummā ir 60,00 € (40,00 + 20,00).

​​
Ja tiek pagarināts apsardzes sertifikāta derīguma termiņš, pārbaudījums nav jākārto personai, kura apsardzes sertifikāta derīguma termiņa laikā apguvusi paredzētos mācību kursus 80 stundu apjomā vienā vai vairākās mācību tēmās par:
- Fiziskā spēka un speciālo līdzekļu lietošanu apsardzes darbībā
Programma ir sadalīta moduļos:
  • Pašaizsardzības pamati, uzbrukuma atvairīšana, atbrīvošanās no tvērieniem. (Bloki, izvairīšanās, atbrīvošanās no tvērieniem, pretuzbrukums, sitieni un ti pielietošana.) Kursa ilgums, akadēmiskās stundas – 20; kursa cena, EUR: 50,00.
  • Aizturēšanas paņēmieni un to pielietošana. (Visi aizturēšanas paņēmieni, kas programmā, un vēl šis tas no manis.) Kursa ilgums, akadēmiskās stundas – 20; kursa cena, EUR: 50,00.
  • Speciālo līdzekļu izmantošana likumpārkāpēju aizturēšanā. (Visu speclīdzekļu izmantošana.) Kursa ilgums, akadēmiskās stundas – 20; kursa cena, EUR: 50,00.
- Saskarsmes psiholoģiju apsardzes darbībā. Kursa ilgums, akadēmiskās stundas – 20; kursa cena, EUR: 50,00.

- Objektu apsardzes īpatnībām. Kursa ilgums, akadēmiskās stundas – 20; kursa cena, EUR: 50,00.

- Apsardzes darbības tiesiskā regulējuma aktualitātēm. Kursa ilgums, akadēmiskās stundas – 10; kursa cena, EUR: 30,00.

- Apsardzes darbinieka rīcību dažādu veidu apdraudējuma gadījumos. Kursa ilgums, akadēmiskās stundas – 20; kursa cena, EUR: 50,00.

- Apsardzes mobilā norīkojuma darba aspektiem. Kursa ilgums, akadēmiskās stundas – 10; kursa cena, EUR: 30,00.

- Apsardzes tehniskiem līdzekļiem un apsardzes tehniskām sistēmām. Kursa ilgums, akadēmiskās stundas – 10; kursa cena, EUR: 30,00.

- Šaujamieroču izmantošanas un pielietošanas nosacījumiem un kārtību, veicot apsardzes darbību. Kursa ilgums, akadēmiskās stundas – 10; kursa cena, EUR: 30,00.

- Ugunsdrošības prasību nodrošināšanu, veicot apsardzes darbību. Kursa ilgums, akadēmiskās stundas – 10; kursa cena, EUR: 30,00.

- Cilvēka ārienes pazīmēm un to vārdisko (verbālo) aprakstu. Kursa ilgums, akadēmiskās stundas – 10; kursa cena, EUR: 30,00​.