+37129107155
Latviešu
Valoda: Latviešu
+37129107155
Uzņēmumu revīzija
Iekšējā audita priekšmets satur tādas tēmas, kā iekšējā audita tiesiskais regulējums Latvijā, darbības jomas, principi, posmi un profesionālās prakses standarti.

Ārējā audita priekšmets ietver tādas tēmas, kā audita tiesiskais regulējums Latvijā, starptautiskie revīzijas standarti, audita darba plānošana un darba dokumentu sagatavošana, procedūras, metodes, revīzijas risku atpazīšana, revidenta ziņojuma būtība, bilances posteņu un nodokļu audits.
Programma ietver šādus mācību priekšmetus:

    Darba un saimnieciskās tiesības;
    Lietvedība;
    Saskarsmes psiholoģija;
    Mazo un vidējo uzņēmumu revīzija (iekšējais un ārējais audits).


Pieteikties mācībām

Obligāts
Obligāts
Obligāts
Obligāts