|
Latviešu
Valoda: Latviešu
|

Apsardzes darbs


MŪSU MĀCĪBU CENTRĀ IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS:

1)    Profesionālās pilnveides izglītības programma  – „Personu un īpašuma aizsardzība”, Apsardzes darba pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma (84 stundu apjomā). 

2)    Profesionālās tālākizglītības programma – Personu un īpašuma aizsardzība”, iegūstamā kvalifikācija – Apsargs (2. profesionālās kvalifikācijas līmenis, 480 stundu apjomā).   

3) Apsardzes sertifikāta termiņa pagarināšanas kursi (80 stundu apjomā). 

Apsardzes sertifikātu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā izsniedz fiziskajai personai, kura ieguvusi profesionālās pilnveides izglītības programmu ​"Apsardzes darba pamatlīmeņa zināšanu izglītības programmu" un nokārtojusi apsardzes darbinieka kvalifikācijas pārbaudījumu.
Pārbaudi savas zināšanas. 

Interesentiem, kuriem nav priekšzināšanu, lūdzam nosūtīt pieteikumu kursiem, neaizpildot testu.

Pieteikties mācībām

Obligāts
Obligāts
Obligāts