|
Latviešu
Valoda: Latviešu
|
Grāmatvedība
Programmas mērķis ir sagatavot grāmatvedi, kas spēj veikt saimnieciskās darbības uzskaiti, kontroli un analīzi saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem.
Programmas beigās pēc obligātas kvalifikācijas prakses un sekmīgas eksāmena nokārtošanas tiek piešķirta valsts atzīta profesionālā kvalifikācija «Grāmatvedis» (3. kvalifikācijas līmenis) un izsniegta profesionālās kvalifikācijas apliecība.


Programma ietver šādus mācību priekšmetus:
  •    Finanšu grāmatvedība;
  •     Vadības grāmatvedība;
  •     Nodokļi un nodevas;
  •     Grāmatvedības organizācija uzņēmumā;
  •     Uzņēmējdarbības ekonomika;
  •     Lietvedība;
  •     Darba likumdošana; 
  •     Datorzinības un grāmatvedības programmas.

Kursa kopējās izmaksas – 1220,00 euro. ​
Ir iespējama samaksa pa mēnešiem