|
Latviešu
Valoda: Latviešu
Latviešu
Valoda: Latviešu
|

Programma – „Personu un īpašuma aizsardzība”

Piedāvājam apgūt apsardzes kursus pēc profesionālās tālākizglītības programmas „PERSONU UN ĪPAŠUMA AIZSARDZĪBA”

Apgūstot šos apsargu kursus, iegūsiet kvalifikāciju – Apsargs (2. profesionālās kvalifikācijas līmenis)

Programmas īstenošanas laiks 480 – akadēmiskās stundas.

Akreditācijas termiņš - līdz 06.11.2024​.

​Programma ietver šādus mācību priekšmetus:

  • Apsardzes darbības tiesiskais regulējums
  • Apsardzes taktika, tehniskas sistēmas un tehniskie līdzekļi 
  • Šaujamieroči un speciālie līdzekļi, sprāgstvielas un spridzināšanas ietaises
  • Saskarsmes psiholoģija apsardzes darbībā
  • Personu aizturēšanas un speciālo līdzekļu pielietošanas pamati
  • Informācijas tehnoloģiju izmantošana apsardzes darbībā
  • Sabiedrības un cilvēka drošība

Valsts nodeva par apsardzes sertifikāta izsniegšanu ir 20,00 € 

Personai, kura apguvusi apsardzes kursus profesionālās tālākizglītības programmā “Personu un īpašuma aizsardzība” un ieguvusi profesionālo kvalifikāciju - 2. profesionālās kvalifikācijas līmenis, nav jākārto apsardzes darbinieka kvalifikācijas pārbaudījums.

​​

Kā iegūt apsardzes sertifikātu bez maksas?

https://www.ss.lv/msg/ru/work/courses-education/guards-courses/U3oJGExqQ1o=.html?1578478509

Sadarbībā ar NVA mēs realizējam projektu “Bezdarbnieku apmācība pēc darba devēja pieprasījuma”. Apsargu kursi ietver sekojošas programmas: “Personu un īpašuma aizsardzība”, iegūstamā kvalifikācija – Apsargs, 2. profesionālās kvalifikācijas līmenis.

Apmācību pēc darba devēja pieprasījuma organizē un finansē NVA.

Apsardzes kursu apguves laikā darba devējs var nodrošināt bezdarbniekiem programmā noteikto kvalifikācijas praksi, nepieciešamo iemaņu iegūšanai konkrētajā darba vietā. Darba devējs uzņemas pienākumu pēc apsargu kursu apguves  pieņemt bezdarbnieku darbā un nodarbināt attiecīgajā profesijā vismaz sešus mēnešus.

PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

Kvalifikācija - APSARGS

Apsardzes sertifikāts - bez eksāmena kārtošanas policijā

Obligāts
Obligāts
Obligāts