|
Latviešu
Valoda: Latviešu
|
Kas ir mūžizglītība?

   Izglītības process cilvēka dzīves garumā, kas balstās uz mainīgām vajadzībām iegūt zināšanas, prasmes, pieredzi, lai paaugstinātu vai mainītu savu kvalifikāciju atbilstoši darba tirgus prasībām, savām interesēm un vajadzībām. Mūžizglītība apvieno neformālo mācīšanos ar formālo izglītību, attīsta iedzimtas spējas līdztekus jaunām kompetencēm. (Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam).

Mūžizglītības mērķi ir:

  • ​​nodrošināt mūžizglītības pieejamību iedzīvotājiem neatkarīgi no viņu vecuma, dzimuma, iepriekšējās izglītības, dzīves vietas, ienākumu līmeņa, etniskās piederības, funkcionāliem traucējumiem.
  • veidot pieaugušajiem kvalitatīvas izglītības piedāvājumu, kas nodrošina ilgspējīgas kompetences darbam, pilsoniskai līdzdalībai, personības izaugsmei un sekmē uz augstām prasmēm balstītu konkurētspējīgas zināšanu ekonomikas un demokrātiskas sabiedrības attīstību Latvijā.

    Latvijas-Vācijas profesionālās izglītības centrs piedāvā daudzveidīgas mūžizglītības aktivitātes, kas ļauj ne tikai papildināt iepriekš iegūtās zināšanas, bet arī apgūt jaunas, iepriekš nezināmas jomas.