|
Latviešu
Valoda: Latviešu
|

MĀCĪBU KURSS nekustamā īpašuma darījumu starpniekam

.

LVPIC organizē nekustamā īpašuma darījumu starpnieka kvalifikācijas celšanas kursi.

Programmas mērķauditorija: nekustamā īpašuma darījumu starpnieki.

Mērķis: Starpnieks ir atbildīgs par kvalifikācijas celšanu un kalendāra gadā nodrošina ne mazāk kā 40 akadēmisko stundu kvalifikācijas celšanai pie apmācību piedāvātāja, kas ir akreditēta izglītības iestāde, valsts pārvaldes iestāde, juridiska persona, personu apvienība vai nodibinājums, kura pamatfunkcijās vai darbības veidā ietilpst attiecīgo kvalifikācijas celšanas pasākumu organizēšana, vai valsts pārvaldes iestāde vai kredītiestāde, kura sniedz aktuālo informāciju nekustamā īpašuma darījumu starpniecības pakalpojuma jomā.

Programmas saturs: Atbilstoši MK 2020. gada 17. decembra noteikumiem Nr. 805 „Noteikumi par nekustamā īpašuma darījumu starpnieka kvalifikācijas celšanas pasākumiem.”

Mācību kursa lektori: praktiķi, pieredzējuši nekustamā īpašuma tirgus profesionāļi.

Temati:

  • Nekustamā īpašuma nozares tiesiskais regulējuma aktualitātēs. (Kursa ilgums, akadēmiskās  stundas – 6)
  • Nekustamā īpašuma objektu veidi, ēku cenu veidošanas metodes un vērtēšanas pamati. (Kursa ilgums, akadēmiskās stundas – 20)
  • Riski nekustamā īpašuma darījumu jomā (Kursa ilgums, akadēmiskās stundas – 4)
  • Nekustamā īpašuma kreditēšanas pamati (Kursa ilgums, akadēmiskās stundas – 10)

Kvalifikācijas celšanas pasākuma apmeklējumu apliecinošā sertifikāts.

Norises vieta: Pulkveža Brieža iela 15, 3. stāvs, Rīga

Min. dalībnieki – 6 personas.

Uzmanību! Grupas tiek komplektētas atkarībā no saņemto pieteikumu skaita

      PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

Mācību kurss nekustamā īpašuma darījumu starpniekam

Obligāts
Obligāts
Obligāts