|
Latviešu
Valoda: Latviešu
Latviešu
Valoda: Latviešu
|

Grāmatvedība un nodokļi (ar priekšzināšanām)

Grāmatvežu kursi - profesionālās pilnveides izglītības programmā "Grāmatvedība un nodokļi (ar priekšzināšanām)".  

Piedāvājam apgūt grāmatvežu kursus ar  priekšzināšanām. Apmācību laikā Jūs iegūstiet padziļinātas zināšanas par normatīvajiem aktiem, nodokļiem, uzņēmuma revīzijas pamatprincipiem u.c., kas nepieciešamas uzņēmumā strādājošam kvalificētam grāmatvedim.

Programmas īstenošanas laiks, akadēmiskās stundas – 160. 

Grāmatvedības kursos iekļautās profesionālās izglītības programmas mērķis:

Apgūstot grāmatvežu kursos iekļauto programmu, pilnveidot pieredzējuša grāmatveža zināšanas par grāmatvedību regulējošiem normatīvajiem aktiem un grāmatvedības uzskaites pamatprincipiem, nodokļu uzskaiti, grāmatvedības organizāciju uzņēmumā, kā arī mazo un vidējo uzņēmumu revīzijas pamatprincipiem.

Grāmatvedības kursu laikā apgūsiet  šādas zināšanas un prasmes:

1. Nodokļu un darba samaksas aprēķināšanas īpatnības.
2. Gada pārskata sastādīšanas īpatnības.
3. Profesionālās ētikas principi.
4. Starptautisko revīzijas standartu izmantošanas pamati.
5. Bilances posteņu revīzijas pamati.
6. Darbs komandā.
7. Informācijas iegūšanas metodes.

Grāmatvežu kursu programma ietver šādus mācību priekšmetus:

·        Finanšu grāmatvedība

·        Nodokļi un sociālā apdrošināšana

·        Lietvedība

·        Mazo un vidējo  uzņēmumu revīzija 

·        Datorgrāmatvedība „Jumis” 

·        Darba likumdošana 

·        Vadības grāmatvedība

·        Grāmatvedības organizācija uzņēmum

Priekšzināšanu līmenis: Apgūstot grāmatvedības kursos iekļauto izglītības programmu, iegūsiet padziļinātas zināšanas un prasmes par attiecīgo tēmu (grāmatvežu kursu dalībniekam ir nepieciešamas priekšzināšanas).