|
Latviešu
Valoda: Latviešu
Latviešu
Valoda: Latviešu
|

Grāmatvedība un nodokļi (bez priekšzināšanām)

​​

Ja esat uzņēmuma vadītājs vai arī  darbā Jums ir nepieciešamas grāmatvedības pamatzināšanas, lai varētu pārvadīt uzņēmuma grāmatvedību un veikt atskaites, tad šī programma  ir radīta tieši Jums.

Šajos grāmatvežu kursos Jūs gūsiet izpratni par to, kas ir uzņēmuma bilance un peļņa, kā arī apgūsiet  grāmatvedim nepieciešamo Latvijas nodokļu un darba likumdošanu. Pēc  grāmatvežu kursu apguves, Jums būs priekšstats par to, ar kādām situācijām un sarežģījumiem nākas saskarties uzņēmuma grāmatvedim, un kā šīs situācijas vislabāk risināt.


​ Grāmatvedības kursos Jūs iegūsiet šādas prasmes un zināšanas:

1.   Izstrādāt uzņēmuma grāmatvedības kontu plānu;
2.   Piemērot divkāršo konta ieraksta metodi;
3.   Pielietot grāmatvedības formas;
4.   Reģistrēt saimnieciskos darījumus;
5.   Aprēķināt nodokļus;
6.   Aprēķināt darba samaksu;
7.   Nodrošināt uzņēmuma vadītāju ar nepieciešamo informāciju;
8.   Uzskaitīt ilgtermiņa ieguldījumus;
9.   Uzskaitīt apgrozāmos līdzekļus;
10. Uzskaitīt pašu kapitālu;
11. Uzskaitīt saistības;
12. Veikt uzņēmuma līdzekļu un bilances posteņu inventarizāciju;
13. Sastādīt uzņēmuma gada pārskatu;
14. Aprēķināt izmaksas.  

Grāmatvežu kursu programmas ietvaros apgūsiet šādus priekšmetus:

 • Finanšu grāmatvedība;
 • Vadības grāmatvedība;
 • Nodokļi un nodevas;
 • Grāmatvedības organizācija uzņēmumā;
 • Uzņēmējdarbības ekonomika;
 • Dokumentu pārvaldība
 • Darba likumdošana; 
 • Informatīvās tehnoloģijas.Datorzinības un grāmatvedības programmas.
 • Profesionālā svešvaloda
 • Lietišķo attiecību psiholoģija
 • Sabiedrības un cilvēka drošība