|
Latviešu
Valoda: Latviešu
Latviešu
Valoda: Latviešu
|

Apsardzes darba pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma

​​

Piedāvājam apsardzes kursus pēc  profesionālās pilnveides izglītības programmas “Apsardzes darba pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma.” 

Apsardzes kursu programmas īstenošanas laiks 84 - akadēmiskās stundas.

Akreditācijas termiņš - līdz 06.11.2024​.

Apsardzes kursi ietver šādus mācību priekšmetus:

  •     Apsardzes darbības tiesiskais regulējums,
  •     Apsardzes taktika, tehniskās sistēmas un tehniskie līdzekļi
  •     Personu aizturēšanas un speciālo līdzekļu pielietošanas pamati

Apsardzes sertifikāts Ministru kabineta noteiktajā kārtībā tiek izsniegts fiziskai personai, kas apguvusi apsardzes kursus profesionālās pilnveides izglītības programmā ​"Apsardzes darba pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma" un nokārtojusi apsardzes darbinieka kvalifikācijas pārbaudījumu.

Valsts nodeva par kvalifikācijas pārbaudījumu kārtošanu un apsardzes sertifikāta izsniegšanu kopsummā ir 60,00 € (40,00 + 20,00).

Pieteikties mācībām

Apsardzes darba pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma

Obligāts
Obligāts
Obligāts