|
Latviešu
Valoda: Latviešu
|

APSARDZES SERTIFIKĀTs – kā  pagarināt, nekārtojot eksāmenus valsts policijā?  

Ministru kabineta noteikumi Nr. 380 "Apsardzes sertifikātu izsniegšanas kārtība" paredz apsardzes sertifikāta pagarināšanu bez pārbaudījuma kārtošanas

Personām, kuras vēlas veikt apsardzes sertifikāta pagarināšanu bez eksāmena kārtošanas ​Valsts policijā, ir jāapgūst profesionālās pilnveides izglītības programmu 
​"Apsardzes darbs" (kods: 20P 861 00) 160 stundu apjomā vai profesionālās pilnveides izglītības programmu "Apsardzes darba pamatlīmeņa zināšanu izglītības programmu" ​84 stundu apjomā, kā arī
apsargu kursi 80 stundu apjomā vienā vai vairākās mācību tēmās par: 

 • Saskarsmes psiholoģiju apsardzes darbībā. 
 • Objektu apsardzes īpatnībām.
 • Apsardzes darbības tiesiskā regulējuma aktualitātēm. 
 • Apsardzes darbinieka rīcību dažādu veidu apdraudējuma gadījumos. 
 • Apsardzes mobilā norīkojuma darba aspektiem. 
 • Apsardzes tehniskiem līdzekļiem un apsardzes tehniskām sistēmām.  
 • Šaujamieroču izmantošanas un pielietošanas nosacījumiem un kārtību, veicot apsardzes darbību. 
 • Ugunsdrošības prasību nodrošināšanu, veicot apsardzes darbību. 
 • Cilvēka ārienes pazīmēm un to vārdisko (verbālo) aprakstu. ​
 • Fiziskā spēka un speciālo līdzekļu lietošanu apsardzes darbībā. ​Programma ir sadalīta moduļos:
  Pašaizsardzības pamati, uzbrukuma atvairīšana, atbrīvošanās no tvērieniem. 

  - Aizturēšanas paņēmieni un to pielietošana. 

  - Speciālo līdzekļu izmantošana likumpārkāpēju aizturēšanā.
   

Pieteikties mācībām

Apsardzes sertifikāta termiņa pagarināšanas kursi

Obligāts
Obligāts
Obligāts

Ja vēlaties veikt apsardzes sertifikāta pagarināšanu ierastajā kārtībā, Jums jāiesniedz Valsts policijā iesniegums par apsardzes sertifikāta derīguma termiņa pagarināšanu (ne agrāk kā trīs mēnešus pirms un ne mēnesi vēlāk pēc apsardzes sertifikāta derīguma termiņa beigām). Tad jākārto pārbaudījums noteikumos norādītajā kārtībā.  

Ārkārtējā situācijas laikā, lai atjaunotu apsardzes sertifikātu, mēs piedāvājam kursus apmeklēt attālināti. Lai to izdarītu, Jums jāatsūta aizpildīts iesniegums, sertifikāta kopija (foto) un apsardzes kursu pabeigšanas apliecības kopija (foto) uz e-pastu (aleksandrs@drmc.lv) vai uz tālruņa numuru (29107155), izmantojot WhatsApp. Pretī nosūtīsim materiālus uz norādīto pasta vai e-pasta adresi. Samaksāt par kursiem varat, izmantojot bankas kontu, ko saņemsiet kopā ar mācību materiāliem. Šajā situācijā nav jāatbild uz pārbaudes jautājumiem. Divas nedēļas pēc mūsu materiālu saņemšanas, nosūtīsim izziņas oriģinālu par kursu pabeigšanu (80 stundas), ko varēsiet uzrādīt, iesniedzot dokumentus policijā sertifikāta termiņa pagarināšanai.